Informace k provozu CMŠ Jonáš od 3. května 2021 do další aktualizace

Informace k provozu CMŠ Jonáš od 3. května 2021 do další aktualizace

Dle mimořádného opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních je umožněna osobní přítomnost na předškolním vzdělávání:

 1.  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině do 15 dětí,
 2.  dětem mateřské školy, pro které není PV povinné, a to ve své kmenové MŠ, pouze pokud jejich zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mateřská škola bude otevřena od 7:00 – 15:30

Děti přicházejí do školky zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, apod.)

Hygienická opatření:

 • 1x týdně testování dětí a zaměstnanců metodou AG test, vždy první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu.
 • Pravidelné mytí rukou, používání jednorázových papírových ručníků.
 • Povinné nošení respirátoru - zaměstnanci, přivádějící osoby.
 • Děti v MŠ roušky ani respirátory nosit nemusí.
 • Homogenní skupina dětí.
 • Pravidelné větrání a desinfekce povrchů.

Testování dětí:

 • Testování dětí bude probíhat antigenními testy vždy první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu, zpravidla tedy v pondělí.
 • V tuto dobu, prosím, přivádějte děti do MŠ mezi 7:00 – 7:45.

Pokud dítě nebude v den testování přítomno v MŠ, bude mu test proveden v 1. den opětovného příchodu do MŠ.

Testovací místnost:     ředitelna MŠ

Před testováním:

 • Než do MŠ přijdete, zkontrolujte, zda dítě nejeví nějaké příznaky onemocnění.
 • Před 1. testováním si s dítětem pusťte video - zde, abyste věděli, jak testování pomocí Singclean testu bude probíhat. Proberte s ním veškeré otázky, aby vědělo, že není se čeho bát.

Průběh testování:

 • Do testovací místnosti vstupujte jednotlivě, vždy dítě a zákonný zástupce, popř. pověřená doprovázející osoba.
 • Antigenní test se provádí samoodběrem, v případě mladších dětí s dopomocí rodiče. Dohlížející osoba, tj. pí. učitelka, aplikuje pouze roztok.
 • Vydání testu – samoprovedení testu – po 15 min. vyhodnocení testu.

Postup:

 1. Desinfekce rukou.
 2. Základní info o průběhu testování.
 3. Obdržení jedné testovací sady, její rozbalení a příprava všech komponentů.
 4. Dítě si stahuje roušku a provádí za pomoci rodiče samoodběr dle pokynů. Instruktážní leták ke stažení zde.
 • Zkumavku umístíme do stojánku a připravíme do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřeme a nakapeme 6 kapek do zkumavky tak, aniž bychom se dotýkali okraje zkumavky.
 • Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr.
 • Zasuneme tampon do nosní dáírky přibližně 2,5 cm hluboku a přejedeme podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujeme i u druhé nosní dírky.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 1. Vyhodnocení
 • Vložme tampon se vzorkem do zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočíme asi 10x.
 • Zatlačíme hlavu tamponu na stěnu zkumavky a poté necháme stát asi 1 min.
 • Stiskneme prsty zkumavku a vytahujeme tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nasadíme na zkumavku kapátko , pevně uzavřeme a necháme znovu 1 min stát.
 • Vezmeme připravenou testovací kazetu, a kapáme 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet k vyhodnocení v délce 15 min.

Jedna čárka = negativní, dítě jde do MŠ.

Dvě čárky = pozitivní test.

Dohlížející osoba vystaví potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce nebo doprovázející osoba s dítětem odchází z MŠ. Zákonný zástupce je povinen informovat lékaře dítěte, který následně rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku.

Přehled návazných postupů antigenního testování ke stažení zde.

Nejčastější dotazy ohledně testování naleznete zde.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru