Informace k zápisu do 1. tříd ZŠ Pacov pro školní rok 2021/22

Informace k zápisu do 1. tříd ZŠ Pacov pro školní rok 2021/22

Informace od paní zástupkyně Mgr. Jitky Špačkové pro zákonné zástupce dětí, kteří 1. 9. 2021 mají nastoupit povinnou školní dochzáku: 

Zápis žáků do 1. třídy 

Zápis  do Základní školy Pacov pro  školní rok 2021/2022  se bude konat bez prezenční přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Veškeré tiskopisy k zápisu budou ke stažení od 15. dubna na webových stránkách školy (www.zspacov.cz) nebo si je po telefonické domluvě můžete vyzvednout  v kanceláři školy.  Vyplněné tiskopisy společně s kresbou postavy je třeba doručit poštou na adresu Základní škola Pacov, náměstí Svobody 321, 395 01  Pacov, nebo osobně  předat od 14.00 – 16.00 do kanceláře školy v termínu

 19. – 30. dubna 2021.

Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2021, pokud budou mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny, a děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2021, když přijmutí do školy doporučí pedagogicko-psychologická poradna a dětský lékař.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze  požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok na základě doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře.  Pokud se vám do termínu 30. dubna nepodaří doložit obě doporučení, vyplníte  tiskopisy k přijetí dítěte a předáte je vedení školy, dítě bude přijato v řádném termínu a pokud budete mít následně obě doporučení k dispozici, požádáte pak o odklad a škola o něm rozhodne.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na těchto  telefonních číslech:

604 262 080 (Mgr. Jitka Špačková, zástupkyně ředitele)

607 939 224 (Mgr. Jaromír Havel, ředitel školy)

Těšíme se na nové žáky a přejeme hodně radosti a pohody na cestě za vzděláním.

                                                                                                                                                 Mgr. Jitka Špačková

tisk Tisknout   ↑ Nahoru