Přijímací řízení 2021/22 - možnost nahlédnutí do spisu dítěte

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci dětí právo se  před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení osobně vyjádřit. Možnost k nahlédnutí do spisu a osobní vyjádření před vydáním rozhodnutí proběhne 25. 5. 2021 v čase od 15. 00 hodin do 17. 00 hodin v ředitelně  CMŠ Jonáš.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru