Zápis do 1. tříd ZŠ Pacov pro rok 2022/23

Vážení rodiče, 28. a 29. 4. 2022 proběhne zápis do 1. tříd ZŠ Pacov. Více informací zde nebo dostupné na webových stránkách ZŠ Pacov v sekci pro rodiče - zápis do 1. tříd.

 

1) INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PACOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis žáků do 1. třídy se koná v budově Za Branou:

Čtvrtek  28. dubna od 14.00 – 17.00

Pátek  29. dubna od 14.00 – 17.00

Přineste s sebou: 

1) rodný list dítěte

2) občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci – cestovní pas a povolení k pobytu)

3) vyplněné tiskopisy: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (s datem dne zápisu)

                                     Zápisní list

                                     Dotazník školní zralosti

– budou dostupné v MŠ a na  webových stránkách www.zspacov.cz

K zápisu se musí dostavit:

- děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 věku 6 let, pokud jim není povolen odklad (odklad – viz dále)

- děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

- zákonný zástupce dítěte (ten, kdo je podepsaný na žádosti o přijetí, tedy ne babička, přítel matky …)

V případě, že se nebudete schopni k zápisu z vážných důvodů s dítětem dostavit, je třeba se předem domluvit na náhradním termínu.

K zápisu se mohou dostavit:

- děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. až 31. 12. 2022, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

- děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023, pro předčasný nástup do školy musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře

Informace k odkladu školní docházky:

Ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky na základě předložení těchto 3 dokumentů:

a) vyplněné žádosti o odklad školní docházky (tiskopis bude k dispozici pouze ve škole)

b) doporučení školského poradenského zařízení k odkladu

c) doporučení dětského lékaře k odkladu

Pokud tyto dokumenty získáte před termínem konání zápisu, dostavte se do ředitelny školy v budově Za Branou ve středu 27. dubna od 14.00 – 17.00, kde bude rozhodnutí o odkladu vydáno, nebo si domluvte telefonicky individuální termín.  V tomto případě se pak nemusíte se svým dítětem k zápisu dostavit.

Pokud se Vám nepodaří do termínu zápisu opatřit obě doporučení, je třeba, aby dítě zápis absolvovalo. Po doložení doporučení k odkladu do 31. 5. 2022 bude následně o odkladu školní docházky rozhodnuto.

Případné dotazy: Mgr. Jitka Špačková – 604 26 20 80, zastupce@zspacov.cz

Kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce:

Ředitel stanovil následující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky:

1. Škola musí ke vzdělávání přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

2. Děti s místem trvalého pobytu mimo příslušný školský obvod spádové školy budou přijaty v případě volné kapacity školy.

V případě, že ani po uplatnění kritérií nebude ředitel školy moci rozhodnout, využije se losování.

Co by mělo vaše dítě umět před vstupem do školy?

 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • vyjadřovat se v jednoduchých větách
 • vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • orientovat se na ploše i v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vpravo, vlevo …)
 • zapamatovat si kratší text (básnička, písnička)
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu
 • znát své jméno, bydliště, věk, dny v týdnu
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • hrát jednoduché hry
 • počítat po jedné do deseti
 • znát základní geometrické tvary
 • poznat shody a rozdíly mezi předměty
 • držet správně psací náčiní a správně sedět
 • umět vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
 • dodržovat hygienu, jíst příborem
 • mělo by mít osvojeny základní pohybové dovednosti (výskok, skok na jedné noze, chytat a házet míč, udržet rovnováhu
 • umět si po sobě uklidit věci

Bezproblémový nástup do první třídy mohou zásadně ovlivnit sami rodiče tím, že se svým dětem budou maximálně aktivně věnovat, budou s nimi mluvit, rozvíjet řeč, představivost, pojmy, hrát hry, předčítat knížky, trávit čas aktivním pohybem a sportem, zapojí je do drobných domácích prací a budou s nimi trávit co nejvíce času. Co nejvíce času aktivní zábavy, výchovy a poznávání okolního reálného světa na úkor pasivního zhlížení a konzumování digitálních a virtuálních her prostřednictvím elektronických médií a internetu nebo televize.

Vaše děti potřebují cítit vaši lásku a podporu a navíc potřebují i důslednost ve výchově, jasně vymezená pravidla a jejich důsledné dodržování a váš pozitivní vzor v přístupu k výchově a vzdělávání a aktivnímu trávení volného času.

Přílohy ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisní list

Dotazník školní zralosti

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru