Informace ohledně COVID-19

Od podnělí 10. 5. 2021 je CMŠ Jonáš znovuotevřena pro všechny děti.

Povinné testování dětí bylo zrušeno!

VÁŽENÍ RODIČE,

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI,  SOUVICEJÍCÍ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19, PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL:

PŘÍCHOD DO MŠ:

 • Dítě do MŠ přichází zdravé, bez žádných příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Osoba, která dítě doprovází je též zdravá.
 • Při příchodu do MŠ vstupuje přivádějící osoba s respirátorem, vydezinfikuje si ruce.
 • Pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek se děti testují neinvazivními antigenními testy. Více viz zde.
 • Po přezutí a převlečení si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem - rodiče na to dohlédnou.
 • V šatně a společných prostorech pobývejte pouze nezbytně nutnou dobu.

VE TŘÍDĚ A V PROSTORÁCH ŠKOLY:

Děti mít roušky nemusí

 • Pro pobyt venku bude maximálně využívána zahrada MŠ.
 • Toalety jsou vybaveny dávkovači s tekutým mýdlem a papírovými jednorázovými ručníky.
 • Bude kladen zvýšený důraz na pravidelné čištění všech místností, dezinfekci povrchů a pravidelné větrání.
 • Po příchodu z venku, po přezutí a převlečení si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

PŘI PODEZŘENÍ NA COVID-19:

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) volit tento postup:

 • Příznaky jsou patrné již při příchodu - v případě, že je přítomen zákonný zástupce dítěte, není dítě vpuštěno do budovy školy.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu - v případě, že není přítomen zákonný zástupce dítěte, neprodleně mu tato skutečnost bude oznámena a dítě si musí neprodleně vyzvednout. Do té doby se postupuje podle následujícího bodu
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné až v průběhu přítomnosti dítěte ve škole - dojde k poskytnutí roušky a umístění do místnosti, kde je možno zajistit izolaci od ostatních dětí, zaměstnanců.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonné zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Nadále platí obecná doporučení ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti veřejného zdraví.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru