O nás

Motto: „Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“

Jak již naše motto napovídá, základním posláním CMŠ Jonáš je vytvořit prostředí radosti, pohody a klidu, kam by děti rády chodily, kam by se těšily a kde by měly co nejlepší podmínky pro svůj všestranný rozvoj. Společně vytvářet prostředí, kde lze poznat sílu přátelství a zažívat, že jsme přijímáni a milováni takoví, jací jsme.

Jak to všechno začalo

CMŠ Jonáš vznikla 1. 9. 1991 jako křesťanská třída při tehdejší Mateřské škole Za Branou 870, Pacov. V roce 1993 se osamostatnila, získala právní subjektivitu a v našem kraji to byla první mateřská škola tohoto druhu. V roce 1997 byla její činnost rozšířena o středisko volného času. Můžeme si ji pamatovat pod názvem CMŠ a SVČ Pacov. V roce 2014 došlo k oddělení SVČ a mateřská škola nyní již vykonává pouze činnost předškolního zařízení. Od 1. 9. 2016 došlo ke změněně sídla a místa poskytování školy. Nyní se nachází na adrese Jatecká 571, Pacov.

Kdo jsme?

Jsme jednotřídní škola rodinného typu, věkově smíšená, s celodenním provozem. Jsme otevření všem dětem bez rozdílu z věřících i nevěřících rodin. Nabízíme osobnostně orientovanou prožitkovou předškolní výchovu, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy a kde je dítě chápáno jako dar. Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, naplněné vzájemnou důvěrou a otevřeností mezi školou, dětmi i rodiči.

Jak to u nás chodí

Vzdělávací nabídka je velmi pestrá a rozmanitá, odpovídá individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Dětem jsou nabízeny aktivity spontánní i řízené, v poměru odpovídajícím jejich konkrétním schopnostem a potřebám. S ohledem na vývojovou úroveň a individuální možnosti jsou děti při řízené činnosti rozdělovány do skupin (do 4,5 let a od 4,5 let).

Řízené i spontánní aktivity jsou vzájemně vyvážené. Snažíme se v dětech probouzet aktivní zájem, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Děti mají dostatek podnětů, aby se rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, dovednostmi a byl podporován jejich individuální rozvoj. Zaměřujeme se na podporu prosociálního chování, snažíme se rozvíjet jejich vzájemné vztahy, podporujeme jejich rozvoj řeči a jsou seznamováni se vším, co je pro jejich život důležité. Důležitou součástí je i příroda, ze které čerpáme spousty inspiraci, snažíme se o co největší pobyt v ní a zároveň jí společně chráníme.

Školní rok 2023/2024

Tento školní rok naší školku navštěvuje 27 dětí, z toho 11 děvčat a 16 kluků. Třídní vzdělávací plán pro tento rok je "Společně vyplouváme s myškou Fifinkou."

tisk Tisknout   ↑ Nahoru