Plánované akce

Září 2021

ST 1.9.2021   Vilík s Májou se těší na nové kamarády Adaptační dopolede pro rodiče s dětmi
ÚT 14.9.2021 Rodičovská schůzka Pro rodiče nově přijatých dětí
ST 15.9.2021 Výstava Den zemědělce Kámen Odpolední výlet HD na výstavu zemědělské techniky
20.9.2021 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedická depistáž Mgr. Jónové
PO 20.9.2021 Návštěva otce Jaroslava v CMŠ Jonáš Pravidelné setkání s p. farářem
ÚT 21.9.2021 Bubenická dílna Ora Rangi aneb společně v rytmu Bubnování v CMŠ Jonáš

Říjen 2021

1. 10. 2021 Návštěva kostela sv. Michaela Pouť na svátek sv. Michaela
1. 10. 2021 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedická depistáž Mgr. Jónové
ČT 7. 10. 2021 Pedagogika Franze Ketta Pod vedením P. Dr. theol. Tomáše C. Havla
15.10.2021 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  Mgr. Jónovou
ÚT 26.10.2021 Bubenická dílna Ora Rangi aneb společně v rytmu  Bubnování v CMŠ Jonáš
29.10.2021 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  Mgr. Jónovou

Listopad 2021

ČT 9. 11. 2022 Pedagogika Franze Ketta Pod vedením P. Dr. theol. Tomáše C. Havla
12.11.2021 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  Mgr. Jónovou
ČT 18.11.2021 Sladovna Písek Projektový den mimo MŠ
PO 22.11.2021 Návštěva otce Jaroslava p.farář J Šmejkal v CMŠ
ST 24.11.2021 Zdobení stromečku "pro všechny" Zapojní se do projektu SVČ Síť
26.11.2021 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  Mgr. Jónovou
ÚT 30.11.2021 Bubenická dílna Ora Rangi aneb společně v rytmu  Bubnování v CMŠ Jonáš

Prosinec 2021

ST 1. 12. 2021 Logohrátky s Mgr. Jónovou Logopedické zábavné dopoledne s Mgr. Jónovou
3. 12. 2021 Mikulášská nadílka v MŠ Okolo 9:30 k nám do školky zavítá sv. Mikuláš s andělem
  6.-16.12.2021 Jeden dárek navíc Sbírka pro zdravotně postižené děti v Nové Guinei
ČT 9. 12. 2021 Pedagogika Franze Ketta Pod vedením P. Dr. theol. Tomáše C. Havla
10.12.2021 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  Mgr. Jónovou
PO 13.12.2021 Návštěva otce Jaroslava p.farář J Šmejkal v CMŠ
PO 20.12.2021 Společně do Betléma do kostela sv.Michaela Návštěva kostela sv. Michaela v Pacově 
ÚT 21.12.2021 Možná k nám dnes přijde Ježíšek! Vánoční nadílka

 

Leden 2022

7.1.2022  Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie s Mgr. Jónovou
ÚT 25.1.2022 Bubenická dílna Ora Rangi aneb společně v rytmu Bubnování v CMŠ Jonáš

 

Únor 2022

4.2.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  s Mgr. Jónovou
11.2.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  s Mgr. Jónovou
18.2.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  s Mgr. Jónovou
ÚT 22.2.2022 Návštěva knihovny Pacov Eskymáci - zajímavosti z knih.
ČT 24.2.2022 Karneval Hádej, kdo jsem a odkud přicházím!

 

Březen 2022

ST 2.3.2022 Popeleční středa Začátek postní doby v CMŠ Jonáš
4.3.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  s Mgr. Jónovou
ÚT 8.3.2022 Bubenická dílna Ora Rangi aneb společně v rytmu Bubnování v CMŠ Jonáš
ČT 10.3.2022 Pedagogika Franze Ketta - z důvodu nemoci zrušeno Pod vedením P. Dr. theol. T. C. Havla
18.3.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  s Mgr. Jónovou
PO 21.3.2022 Návštěva otce Jaroslava p.farář J Šmejkal v CMŠ
ST 23.3.2022 Společně do lesa s Vilíkem dopoledne v lese (i s pilkami)
25.3.2022 Dudácká pohádka v CMŠ Jonáš s Radomírem Švecem
ČT 24.3.2022 Poznáváme Pacovsko Interaktivní přednáška Mgr. Tušilové

 

Duben 2022

1.4.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš - zrušeno z důvodu nemoci Logopedie  s Mgr. Jónovou
ST 6.4.2022 Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi Rukodělná dílnička v CMŠ
8.4.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  s Mgr. Jónovou
PO 11.4.2022 Návštěva otce Jaroslava p.farář J Šmejkal v CMŠ
ST 13.4.2022 Návštěva 1.tříd  ZŠ Za Branou
ÚT 19.4.2022 Bubenická dílna Ora Rangi aneb společně v rytmu Bubnování v CMŠ Jonáš
ST 27.4.2022 Ohýnek na školní zahradě Opékání jablíček, brambor a chleba
ČT 28.4.2022 Návštěva zřizovatele v CMŠ Jonáš Pana biskupa Kročila a pana generálního vikáře Henzla
29.4.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie s Mgr. Jónovou

Květen 2022

PO 2.5.2022 Zápis do CMŠ Jonáš Zápis nových dětí pro školní rok 2022/23
ČT 5.5.2022 Překvapení pro maminky Maminkám k jesich svátku
PO 9.5.2022 Jája a Pája Výlet do divadlo Oscara Nebala v Táboře
ÚT 10.5.2022 Vystoupení ZUŠ Pacov Vystoupení dětí v KC Pacov
ČT 12.5.2022 Návštěva Domova pro seniory Pacov Vystoupení pro babičky ke Dni matek
13.5.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie s Mgr. Jónovou
PO 16.5.2022 Návštěva otce Jaroslava p.farář J Šmejkal v CMŠ
ST 18.5.2022 Tady je Krakonošovo Společné setkání u pohádek v KC 
ÚT 24.5.2022 Bubenická dílna s Ora Rangi Bubnování v CMŠ Jonáš
27.5.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie s Mgr. Jónovou

 

Červen 2022

ST 1.6.2022 Den dětí - výlet Polodenní výlet autobusem a oslava Dne dětí
10.6.2022 Logopedie v CMŠ Jonáš Logopedie  s Mgr. Jónovou
PO 13.6.2022 Návštěva otce Jaroslava p.farář Šmejkal v CMŠ - dopoledne
PO 13.6.2022 Bubenická dílna pro rodiče s dětmi Bubnování v CMŠ Jonáš - odpoledne
PO 13.6.2022 Rodičovská schůzka Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
ST 15.6.2022 Rozloučení s předškoláky Oslava a rozloučení se s ostatními dětmi v CMŠ Jonáš
17.6.2022 Open Air Vystoupení ZUŠ v zámeckém parku
ST 29.6. 2022 S Májou a Vilíkem do lesa Minivýlet na ukončení školního roku

tisk Tisknout   ↑ Nahoru