Přijímání dětí

ZÁPIS DĚTÍ DO CÍRKEVNÍ ŠKOLY MATEŘSKÉ ŠKOLY JONÁŠ pro školní rok 2021/2022 se uskuteční z důvodu mimořádného opatření MŠMT v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 v letošním roce bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádosti o přijetí lze podávat od 2. do 16. května 2021.

Naše mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu, věkově smíšená a je otevřená všem dětem bez rozdílu, z jakého prostředí pocházejí, z věřících i nevěřících rodin.

Co nabízíme:

 • Přátelské prostředí plné radosti, klidu a bezpečí
 • Přívětivý a podporující kolektiv učitelek
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Dobře vybavenou třídu hračkami, didaktickými pomůckami a interaktivní tabulí
 • Možnost společné docházky sourozenců do jedné třídy
 • Přirozenou socializaci dětí a učení nápodobou
 • Rozvoj prosociálních dovedností
 • Dostatečný prostor pro spolupráci a hru

A navíc:

 • Širokou nabídku zájmových kroužků pro předškolní děti
 • Dílny pro rodiče s dětmi a společné oslavy
 • Obohacení života dítěte o rozměr duchovní

Přihlášku lze podat:

 • do datové schránky školy: 997hkxc
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat scan mailem)
 • poštou nebo vhozením do poštovní schránky
 • osobním podáním po předchozí telefonické domluvě

Na všechny nové děti, kamarády, se moc těšíme!

Případné dotazy Vám ráda zodpoví ředitelka CMŠ Jonáš Mgr. Petra Koblicová

 • Organizační informace: zápis do CMŠ Jonáš ke stažení zde. 
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání CMŠ Jonáš ke stažení zde a vyjádření lékaře ke stažení zde.
 • Vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy ke stažení zde.
 • Informace o povinném předškolním vzdělávání ke stažení zde.
 • Informace o výši školného zde.
 • Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 bude uveřejněn 18. 5. 2021 zde.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru