Pro rodiče

Provoz školky

 • od 6:30 hod do 16:30 hod

Úplata za školku

 • celodenní docházka 400,- / měsíc ( 500 Kč/ měsíc od 1. 9. 2022)

 • dopolední docházka 300,- / měsíc (400 Kč/ měsíc od 1. 9. 2022)

 • děti v posledním ročníku před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky úplatu nehradí

 • platba (svolení k inkasu) na č.ú. 0621198339/0800, splatná do 20.dne následujícího kalendářního měsíce

 • úplata za předškolní vzdělávání se řídí směrnicí o úplatě předškolního vzdělávání

Kroužky ve školce

 • PO: Zpívánky

 • ÚT: Zvídavý předškolák

 • ST: Sportovní kroužek

 • ČT: lichý týden Angličtina pro nejmenší

 • ČT: sudý týden Jonáš vypráví

 • PÁ: Malí šikulové

Veškeré kroužky ve školce organizuje Středisko volného času Síť.

Režim dne

6:30 - 8:30 individuální příchod dětí, volná činnost dětí, ranní hry dle volby a  přání dětí , ranní cvičení, jazykové chvilky, smyslové hry, didakticky zacílená činnost
8:30 - 9:00 rozdělení dětí do dvou skupin (do 4,5 let a od 4,5 let), dopolední svačina
9:00 - 9:30 spontánní a řízené aktivity dle tématického celku
9:30 - 11:30 pobyt venku, hra na školní zahradě, vycházky do přírody, pohybové aktivity
11:30 - 12:15 příprava na oběd, hygiena, prostírání, oběd
12:15 - 15:00 odpolední odpočinek, náhradní klidové aktivity, kroužky dle rozvrhu, odpolední svačina
15:00 - 16:30 volná činnost dětí, hry dle volby a  přání dětí, činnosti zaměřené na rozvíjení předčtenářské, předmatematické, sociální, přírodovědné, informační a finanční gramotnosti

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru