Projekty

Projekt „CMŠ Pacov“ je spolufinancován Evropskou unií

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím vzdělávání v oblasti matematické pregramotnosti a osobnostně sociálního rozvoje. Bude prohloubena spolupráce pedagogických pracovníků a odborníků z praxe, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí. Důležitou oblastí podpory je také rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 211 861,00 Kč

  • příspěvek EU (ESF): 180 081,85 Kč
  • národní veřejné zdroje: 31 779,15 Kč
  • podpora celkem: 211 861,00 Kč

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru