Projekty

Projekt „Šablony III pro CMŠ Jonáš Pacov“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání mateřských škol prostřednictvím zahraniční stáže a sdílením příkladů dobré praxe. Cílem výjezdu pedagogických pracovníků je dále rozvoj jejich pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění kvalitního vzdělávání každého dítěte.  Do projektu jsou zahrnuty i rozvojové aktivity, jejichž cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 233 609,00 Kč

  • příspěvek EU (ESF): 198 567,65 Kč
  • příspěvek ze státního rozpočtu: 35 041,35 Kč
  • podpora celkem: 233 609,00 Kč

 

EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru