Projekty

Projekt „Šablony I. pro CMŠ Jonáš Pacov“ je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání pracovníků mateřské školy prostřednictvím vzdělávání pracovníků a inovativního vzdělávání. Cílem je dále rozvoj pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění kvalitního vzdělávání každého dítěte.  Do projektu jsou zahrnuty i inovativní aktivity, jejichž cílem je poskytnout znalosti potřebné pro rozlišování různých přístupů ke vzdělávání a zároveň dovednosti a způsobilosti potřebné pro podporu inovací v oblasti vzdělávání.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 378 125,00 Kč

  • příspěvek EU (ESF): 290 154,22 Kč
  • příspěvek ze státního rozpočtu: 87 970,78 Kč
  • podpora celkem: 378 125,00 Kč


EU (https://europa.eu/european-union/index_cs)
Evropský sociální fond (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en)
OP výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv)

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru